ru en cz

stk emise Praha 3Změříme emise vašeho osobního nebo užitkového vozu. Emise diesel, emise benzin Praha 10 Průběžná ulice. Výsledkem testu měření je státem uznávaný protokol o výsledku měření emisí. Emise měříme na počkání. Přijeďte do naší provozovny Průběžná 3210/80 B, Praha 10 Strašnice – Autoservis Garant s.r.o.

Měření emisí na počkání

Emise měříme na počkání, je ale důležité se předem telefonicky nebo online objednat přímo u technika.

ONLINE OBJEDNÁVKA NA EMISE / TELEFON OBJEDNÁVKA EMISE 605 976 007

měření-emisí-praha 10 Průběžná stk

Ceník měření emisí Praha 10

Cena měření emisí pro rok 2022 je stanovena takto:

Měření emisí zážehových motorů (benzín)1300,- Kč
Měření emisí vznětových motorů (nafta)1300,- Kč
Opakované měření emisí700,- Kč

U měření emisí dovozových vozidel přičítáme ke každému měření poplatek 200 korun. Ceny za prohlídky jsou včetně DPH 21%. Ceník je platný od 1. 9. 2020. Akceptujeme platební karty Maestro, Visa.

Kontakty

Adresa:

Průběžná 3210/80B
100 00, Praha 10 Strašnice

Měření emisí.: 605 976 007

Otevírací doba měření emisí:

Po – Pá 8-17 hod.

GPS: 50°03’51.6″N 14°30’13.1″E

Fotogalerie

Co je potřeba dodat k měření emisí?

K tomu, abychom Vám změřili emise na kterémkoli osobním nebo užitkovém voze, budeme potřebovat pouze malý technický průkaz a velký technický průkaz. Vždy originály.

Zajištění a vyřízení STK

Pokud nechcete čekat na měření emisí a pak ještě přejíždět na STK a čekat tam, nabízíme Vám kompletní vyřízení celé STK, které za Vás zajistíme dodavatelsky jako celou zakázku. Služba zajištění STK šetří váš čas i nervy.

Volejte technika 605 976 007

Měříme emise vozidel těchto značek:

Vozidla se zážehovými (benzinovými) motory:

ACURA, ALFA ROMEO, ASTON MARTIN, AUDI, AUSTIN, BENTLEY, BMW, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CARBODIES, CATERHAM, CITROËN, CORVETTE, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DAIMLER, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, FSO, GAZ, GMC, HONDA, HUMMER, HYUNDAI, CHEVROLET, CHRYSLER, INFINITI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, LDV, LEXUS, LINCOLN, LOTUS, MARUTI, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MERCURY, MG, MINI, MITSUBISHI, MORGAN, MOSKVIČ, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PIAGIO, PLYMOUTH, PONTIAC, PORSCHE, PROTON, RENAULT, ROLLS-ROYCE, ROVER, SAAB, SATURN, SEAT, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TATRA, TOYOTA. TRIUMPH, TVR, UAZ, VOLHA, VOLKSWAGEN, VOLVO

Vozidla se vznětovými (naftovými) motory všech typů značek:

ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CADILLAC, CITROËN, CORVETTE, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DODGE, GAZ, FIAT, FORD, FSO, GAZ, GMC, HONDA, HUMMER, HYUNDAI, CHEVROLET, CHRYSLER, ISUZU, IVECO, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LAND ROVER, LDV, LEXUS, LOTUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, MOSKVIČ, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PIAGIO, PROTON, RAG VALDAJ, RAG GAZZELLE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, ŠKODA, TATA, TOYOTA, VAZ, VOLHA, VOLKSWAGEN, VOLVO
včetně vozidel vybavených řízenými emisními systémy

Co se kontroluje při měření emisí?

 1. identifikace vozidla

Kontroluje se shoda skutečného provedení a identifikačních údajů (VIN, není-li, pak výrobní číslo podvozku vozidla, výrobní štítek, typ motoru) vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu a v osvědčení o registraci vozidla, případně s jinou dokumentací k vozidlu.

 1. vizuální kontrola

Provede se kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin. Posuzujeme úplnost a těsnost příslušných soustav, těsnost motoru, nepřípustné modifikace a nepřiměřené opravy. Kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí se provede v rozsahu stanoveným výrobcem vozidla. S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků STK a SME je nezbytné před zahájením měření zkontrolovat motor vozidla a jeho příslušenství z hlediska jeho technického stavu, úplnosti, úniků provozních médií, stavu rotujících součástí, řemenic, řemenů, ventilátorů a dalších pomocných pohonů.

3. diagnostika systému řízení motoru

Kontrola paměti závad a readness kódů. Výsledek kontroly paměti závad řízení motoru se u vozidel s OBD zjišťuje vždy on-line přenosem. Diagnostika se prioritně provádí při motoru běžícím ve volnoběhu, ale v případě problémů s komunikací je možné ji alternativně provést při stojícím motoru a zapnutém zapalování.

 1. měření koncentrací škodlivých složek a kouřivosti

Snímání otáček motoru, kontrola regulace volnoběhu, měření při zvýšeném volnoběhu. Zde je k nahlédnutí kompletní schválený Metodický postup pro měření emisí

Jaké jsou emisní závady?

Mezi nejčastější emisně relevantní závady patří:

 • výfuková soustava –nekompletní, zkorodovaná, nehomologovaná, netěsná
 • sání – nekompletní, nehomologované
 • chyby v paměti řidící jednotky – OBD diagnostika
 • zvýšená kouřivost motoru
 • demontovaný filtr pevných částic
 • poškozený nebo nefunkční DPF filtr
 • nefunkční katalyzátor, vysypaný katalyzátor
 • nefunkční lambda sonda
 • úniky provozních kapalin

Volejte technika 605 976 007

Co je to Readness kód?

Readiness kód je osmimístné číslo, které indikuje funkčnost součástí vozu, které mají vliv na spalování motoru. Jsou to hodnoty, z nichž je na první pohled vidět, zda spalování motoru probíhá správně. Kontroly readiness kódu se měly kontrolovat vždy, ale pravidelně se začaly vyčítat až v roce 2016 při měření emisí před STK. Nefunkční readness kód je emisně relevantní závada.

EMISE každé dva roky

Emise i technická kontrola se provádějí každé dva roky. Pokud budete mít zájem, zařadíme Váš email do naší databáze a měsíc před vypršením plastosti emisí a STK Vás obešleme s nezávislou nabídkou na měření emisí a zajištění STK.

Často hledáte:

 • Měření emisí
 • Měření emisí Praha
 • Měření emisí CNG
 • Měření emisí Praha 10
 • Platnost emisí před STK
 • Emise cena
 • Emise Praha
 • Emise Průběžná
 • Emise Dekra Praha

Volejte technika 605 976 007

Vysvětlivky některých pojmů v měření emisí:

 • Aftertreatmenty – přídavná zařízení pro snižování škodlivých emisí spalovacího motoru.
 • Duální vozidla – vozidlo, které současně spaluje dvě paliva (zpravidla NM+LPG nebo NM+NG).
 • Flexifuel vozidlo – vozidlo, které je vybaveno jednou palivovou soustavou a jednou nádrží, umožňuje provoz na proměnné složení paliva (zpravidla kombinaci BA a E85).
 • Globální homologace – tzv. úplné typové schválení vozidla, je uvedeno na výrobním štítku vozidla ve 2. řádku ve tvaru např. e8*92/61*0023*01.
 • IS TP – informační systém technických prohlídek, sloužící ke sběru dat z měření emisí vozidel a technických prohlídek a jejich statistické analýze.
 • ISO 15031 – mezinárodní norma definující komunikaci mezi vozidlem a externím zařízením pro diagnostiku související s emisemi.
 • Jednopalivové vozidlo – vozidlo, které je poháněno jedním palivem. Legislativně se do této skupiny řadí i vozidla poháněná kombinací BA/LPG a BA/NG za předpokladu, že objem BA nádrže nepřesahuje 15 litrů.
 • Kick-Down – nejzazší poloha pedálu akcelerace, dostupná po překonání odporu přídavné pružiny. Vyskytuje se pouze u vozidel s automatickými převodovkami.
 • Malé vozidlo – vozidlo homologované z hlediska emisí podle předpisů EHK č. 15, EHK č. 83, ekvivalentních směrnice 70/220/EHS ve znění pozdějších novelizací, nařízení 715/2007/ES ve znění pozdějších novelizací. Obvykle se jedná o vozidlo kategorií M1 a N1.
 • Master-Slave – uspořádání palivové soustavy, kde řídící jednotka pro druhé palivo (zpravidla LPG, NG a E85) přejímá řídící strategii nadřízené řídící jednotky (obvykle BA). OBD rozhraní je implementováno v nadřízené řídící jednotce.
 • Mobilní expertní jednotky (MEJ) – jsou odborně a materiálně technicky vybavené složky na podporu výkonu státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě usnesením č. 171 ke koncepci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě Vládou České republiky ze dne 20. února 2002. MEJ jsou organizačně včleněny do Centra služeb pro silniční dopravu s.p.o., jehož zřizovatelem je Ministerstvo dopravy ČR, MEJ provádí technickou podporu pro Policii České republiky při TSK.
 • Mobilní kontrolní jednotky (MKJ) – slouží k provádění podrobných technických silničních kontrol vozidel při provozu na pozemních komunikacích. Rozsah podrobné technické prohlídky a technické požadavky na MKJ jsou stanoveny ve vyhlášce č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů.
 • MultiECU – uspořádání řídicího systému motoru, kdy každá z řad (skupin) válců je řízena separátní řídící jednotkou s vlastní pamětí závad.
 • Nepřiměřená oprava – oprava, která sice může zajistit funkčnost (např. pro případy nouzového dojetí), avšak má nepříznivý vliv na ostatní vlastnosti opravovaného celku nebo na plnění jiných předpisových požadavků.
 • Nepřípustná modifikace – taková modifikace, která je buďto v rozporu s předpisovými požadavky (nejen emisními) nebo má jednoznačně za úkol zajistit obcházení předpisových požadavků.
 • Neřízený systém – všechny systémy, které nelze zařadit mezi řízené.
 • OEM omezovač – (angl. Original Equipment Manufacturer) přídavný omezovač otáček, montovaný výrobcem vozidla, omezující otáčky motoru na nižších hodnotách, než jsou jeho povolené maximální otáčky (typicky při stání vozidla, při otevřených dveřích apod).
 • Otáčky omezovače – ustálené otáčky, kterých dosáhne motor po plném sešlápnutí pedálu akcelerace a zásahu některého ze systémů vozidla. Vozidlo může mít několik těchto hodnot, podle toho, kolik omezovačů do řízení motoru zasahuje.
 • Otáčky povolené – maximální otáčky motoru, povolené jeho výrobcem.
 • Otáčky přeběhové – nejvyšší otáčky nezatíženého vznětového motoru, které se ustálí po plném sešlápnutí pedálu akcelerace, pokud do systému řízení motoru nezasahuje některý z palubních systémů vozidla. Obvykle shodné s povolenými otáčkami.
 • Otáčky referenční – otáčky motoru, vyšší než volnoběžné, dosažitelné udržováním vhodné nebo stanovené polohy pedálu akcelerace a vyžadované metodickým postupem měření emisí vozidel.
 • Otáčky volnoběžné – otáčky motoru zahřátého na provozní teplotu při zcela uvolněném pedálu akcelerace, zařazeném neutrálu resp. voliči převodovky v poloze „N“ nebo „P“, sepnuté spojce, vypnutých pomocných pohonech a odpojeném vývodovém hřídeli (u užitkových vozidel).
 • Protokol o měření emisí vozidla – je protokol o měření emisí vozidla podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., který je vystavený SME nebo protokol o technické prohlídce, vystavený STK, jehož přílohou jsou údaje o měření emisí vozidel.
 • Readiness – stavové kódy, přiřazené v rámci OBD určitým komponentám nebo subsystémům vozidla, udávající, zda byla příslušná komponenta nebo subsystém interně otestovány z hlediska správné funkce.
 • Řízený systém (zážehový motor) – motor vybavený řídící jednotkou, která na základě provozního režimu, zjištěného snímači, řídí spalovací proces motoru včetně nastavování přídavných zařízení pro snižování škodlivých emisí, má zpětnovazební regulaci tvorby směsi a nejméně katalyzátor výfukových plynů. Řídící jednotka je vybavena pamětí chybových stavů s možností jejich odečtu, který musí být umožněn externím diagnostickým přístrojem připojeným na diagnostickou zásuvku nebo prostřednictvím zařízení, které je součástí vozidla (např. blikající kódy optického sdělovače, diagnostické rozhraní integrované v přístrojové desce apod.). Současně do této skupiny patří všechny systémy vybavené OBD.
 • Řízený systém (vznětový motor) – motor vybavený řídící jednotkou, která na základě provozního režimu, zjištěného snímači, řídí spalovací proces motoru včetně nastavování přídavných zařízení pro snižování škodlivých emisí. Řídící jednotka je vybavena pamětí chybových stavů s možností jejich odečtu, který musí být umožněn externím diagnostickým přístrojem připojeným na diagnostickou zásuvku nebo prostřednictvím zařízení, které je součástí vozidla (např. blikající kódy optického sdělovače, diagnostické rozhraní integrované v přístrojové desce apod.). Současně do této skupiny patří všechny systémy vybavené OBD.
 • Závada emisně relevantní – závada, která má vliv na tvorbu škodlivých emisí motoru. Není přitom rozhodující, zda v důsledku této závady dochází k překračování emisních limitů či nikoliv. Tato závada je dle SAE J1979 uložena v módu 07 (DM6 dle SAE J1939)[1].
 • Závada emisně relevantní potvrzená – závada, na základě jejíž (opakované) detekce došlo k rozsvícení kontrolky MIL. Počet potvrzených závad je dle SAE J1979 uložen v módu 01. Kódy potvrzených závad jsou dle SAE J1979 specifikovány v módu 03 (DM12 dle SAE J1939).
 • Závada odeznělá – závada registrovaná v řídicím systému s OBD, která již není určitou dobu, stanovenou předpisovou základnou, aktivní. Kontrolka MIL v tomto případě nesvítí, v paměti DTC je však závada ještě nejméně 40 startů motoru po jejím odeznění uvedená, pokud není proveden její reset.
 • Závada sporadická – závada, která je sice registrována v paměti řídicího systému motoru, ale není v době kontroly aktivní. Týká se řídicích systémů bez OBD, příznak sporadické závady stanovuje sama řídící jednotka.
 • Závada zavlečená – závada, která se v základním systému řízení motoru indukuje v důsledku dodatečné montáže dalšího systému/konstrukčního celku (např. další palivové soustavy či dalšího aftertreatmentu) a za normálních okolností by byla emisně relevantní, ale její vliv na emise je díky této montáži dalšího systému/konstrukčního celku z praktického hlediska eliminován.
 • BA – automobilový benzín, může obsahovat až 5 % lihu.
 • CAN – (angl. Controller Area Network) vnitřní komunikační síť senzorů a řídicích jednotek ve vozidle, využívaná i pro diagnostiku.
 • CID, CALID – (angl. Calibration ID), identifikační řetězec softwarové verze, obsažené v řídící jednotce.
 • CNG – stlačený zemní plyn, metan.
 • CO – oxid uhelnatý, škodlivá součást výfukových plynů.
 • CO2 – oxid uhličitý, produkt spalování.
 • CVN – kontrolní součet softwaru nahraného v řídící jednotce.
 • DPF – filtr pevných částic. Alternativní označení výrobců může být též FAP, OPF, GPF apod.
 • DTC – (angl. Diagnostic Trouble Codes) chybové kódy závad.
 • E85 – lihobenzínová směs, obsahující 85 etanolu a 15% benzínu.
 • EGR – (angl. Exhaust Gas Recirculation) recirkulace výfukových plynů.
 • EGS – (angl. Exhaust Gas Sensor) snímač výfukového systému (obecně), může se jednat např. o lambda sondu, NOx senzor, snímač DPF apod.
 • FMI – (angl. Failure Mode Identifier) jedná se o standardizovaný druh chybového stavu (pouze u SAE J1939).
 • HC – nespálené uhlovodíky, škodlivá součást výfukových plynů.
 • HEGO – dvoustavová (skoková) vyhřívaná lambda sonda.
 • HEV – hybridní elektrické vozidlo, poháněné spalovacím motorem i elektromotorem a umožňující rekuperaci kinetické energie.
 • – kontrolní úkon.
 • LNG – zkapalněný zemní plyn, metan.
 • LNT – (angl. Lean NOx Trap) zásobníkový regenerační katalyzátor zajišťující likvidaci NOx.
 • LPG – zkapalněné ropné plyny, převážně propan a butan.
 • MEŘO – Methylester řepkového oleje, biopalivo do vznětových motorů.
 • MI, MIL – kontrolka chybné funkce motorů vybavených OBD.
 • NG – (angl. Natural Gas) v obecné rovině zemní plyn, avšak může se jednat o ekvivalent označení CNG.
 • NM – motorová nafta, může obsahovat až 7% MEŘO.
 • NOx – oxidy dusíku, škodlivá součást výfukových plynů.
 • O2S – lambda sonda (obecně).
 • OBD – systém palubní diagnostiky motoru, vyžadovaný technickými předpisy. Termíny pro jeho zavedení jsou uvedeny v Příloze č. 3 tohoto Metodického postupu.
 • SAS – (angl. Secondary Air System) subsystém přídavného vzduchu, vháněného před katalyzátor.
 • SCR – subsystém selektivní katalytické redukce zajišťující likvidaci NOx.
 • SPN – (angl. Suspect Parameter Number) jedná se o jednoznačnou identifikaci diagnostického parametru (pouze pro SAE J1939).
 • UEGO – širokopásmová lambda sonda.
 • UREA – močovina, provozní kapalina SCR.
 • TDP – vysvětlující text do poznámky protokolu
 • TSK – technická silniční kontrola
 • TWC – (angl. Three Way Catalyst) třícestný katalyzátor.

[1] Ne všichni výrobci však mají mód 07 (resp. DM6) obsažen v diagnostickém protokolu