ru en cz

Car repairsNařízení Komise ES 1400/2002

Toto kostrbaté a nesrozumitelné sousloví znamená pro laiky a majitele vozidel jednu důležitou věc, která se v praxi postupně naplňuje již od roku 2004. Podle tohoto nařízení je možné provádět servis vozidel v záruce i v neautorizovaných provozovnách. A to bez ztráty záruky.

Výrobce nesmí podmiňovat uznání záruky nutností jezdit do autorizovaného servisu. Záruku musí uznat vždy, pokud byla dodržena předepsaná údržba, bez ohledu na to, kde byla provedena. Automobilky rovněž musí poskytovat výrobní údaje, technické informace autodata a případné speciální nářadí, přípravky a vybavení tak, aby k němu měli všichni přístup.

Neautorizovaný servis je dle zákona tak staven na stejnou úroveň autorizovanému. Zákon v podstatě ani nezná marketingový pojem „autorizovaný“ a „neuatorizovaný“ a mezi servisy nijak nerozlišuje. Pokud vám bude prodejce automobilu tvrdit něco jiného, nevěřte mu.

Pokud tedy máte nové vozidlo v záruce, nemusíte se bát přijet na výměnu oleje nebo jakoukoli jinou opravu i do neautorizovaného servisu.

Podrobnější info o blokové výjimce včetně jejího znění:
Nařízení Komise (EU) č.461-2010
Sdělení Komise – doplňkové pokyny
Hodnotící zpráva Evropské komise k blokové výjimce
Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 (tzv. bloková výjimka)
Výklad k blokové výjimce
Nejčastejší otázky k blokové výjimce

Rychlý kontakt: 777612763 nebo 774998535.